23. jan 2020

Guide: Kan jeg få etableringshjælp eller hjælp til flytning?

Skal du flytte? Måske kan du få hjælp
Vidste du godt at du kan søge om hjælp til at flytte? Læs her hvornår det er muligt

Flytte og Etableringshjælp

Hvis du er nødt til at flytte på grund af en social begivenhed, som du ikke havde set komme og hvis din indtægt er lav eller du er på kontanthjælp, kan du søge om hjælp til at flytte.

Hvem kan søge?

Du skal være berettiget til at modtage hjælp til forsørgelse efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik (Kontanthjælp), MEN du behøver ikke rent faktisk at få hjælpen, f.eks. kan det være at du får dagpenge. Man kan sige, at din indtægt generelt skal være lav.

Kommunen laver en vurdering i hver sag.

Hvornår kan du søge og til hvilke udgifter?

Du skal huske, at søge om hjælpen, inden du har udgiften, da der som hovedregel ikke ydes hjælp til udgifter du har påtaget dig inden du har søgt om hjælpen.

Hvis du flytter, og flytningen skyldes, at der er sket en ændring i dit liv (en såkaldt social begivenhed), som du ikke kunne forudse (kravet om uforudseelighed), f.eks. at du har mistet dit arbejde, og skal have en billigere bolig eller at du flytter fra den du har boet sammen med (din samlever), og du ikke selv har råd til at betale, kan du søge kommunen om hjælp til flytningen og til udgifter til at købe det mest nødvendige af møbler, viskestykker osv. (såkaldt etableringshjælp).

Hvilke udgifter kan du ikke søge om hjælp til?

Hjælpen er en engangshjælp – og er ikke tænkt til dækning af faste udgifter.

Derfor kan du som udgangspunkt, ikke få hjælp til udgifter til fx boligindskud, almindelig udskiftning af køleskabe og andre anskaffelser til husholdningen.

Du kan heller ikke som hovedregel få hjælp til udgifter i anledning af fødsel, dåb og konfirmation, det er normalt udgifter som du kan forudse, og som det må forventes, at man sparer op til, dog kan kommunen vælge at hjælpe dig, hvis du ikke har haft nogen økonomisk mulighed for at sparre op til udgiften.

Hvem bestemmer om du kan få hjælpen og hvad bliver der set på ved vurderingen?

Kommunen vil lave en beregning på, om du selv har råd til at betale, ud fra din indtægt og dine udgifter til husleje, vand, el og varme. Det er kommunen der bestemmer om du kan få hjælpen. Du kan klage over kommunens beslutning.

Kommunen ser også på, om dine og din families muligheder for at klare jer i fremtiden, vil blive dårligere, hvis du selv skal betale udgifterne (det såkaldte ”forebyggende sigte”).

Hvor meget kan du få?

Hvor meget du kan få i hjælp, er ikke ens for alle, da der ses på din indtægt og dine udgifter, der laves derfor en vurdering i hver sag. Derfor skal du søge din kommune om hjælpen. Typisk kan du få en 4-5000 tusinde kr. Beløbet er skattefrit og indgår ikke i din årsindtægt.

Du skal søge efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik i den kommune hvor du bor.

”§ 81. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.”

Mere information:

Har du spørgsmål eller brug for mere hjælp, kan du kontakte os her på siden eller kontakte din kommune.

Den lov der giver mulighed for at søge om flytte eller etableringshjælp, hedder ”Lov om aktiv socialpolitik”, kapitel 10, § 81, hjælp i særlige tilfælde - enkeltudgifter.

 

Kontakt

KFUM’S Sociale arbejde

Hovedkontoret

Højskolevej 3

5500 Middelfart

Ung økonomi er en del af