23. jan 2020

Hvorfor skal jeg betale SKAT?

Skal jeg betale skat og hvordan foregår det?
Skal jeg betale skat og hvordan foregår det?

Hvad er Skattekortet?

Skattekortet er en fællesbetegnelse for frikort, bikort eller hovedkort. Skattekortet er digitalt og en del af din forskudsopgørelse. Du skal logge på TastSelv og klikke på Forskudsopgørelsen for at se det. Din arbejdsgiver eller andre, som fx SU eller dit pensionsselskab, bruger dit skattekort til at trække dig i skat. De får det automatisk fra SKAT.

Som udgangspunkt skal der betales skat af al indkomst i Danmark.

Dog har alle personer et såkaldt personfradrag af hvilket beløb, der ikke skal betales skat. I 2013 er personfradraget årligt på 31.500 kr. for unge under 18 år og 42.000 for alle over 18 år.

Skattekortet – en fælles betegnelse for hovedkort, bikort eller frikort

Har du et arbejde, modtager din arbejdsgiver automatisk et skattekort fra myndighederne, hvor af fremgår, hvor meget der skal betaIes i skat pr. måned.

Første gang du skal bruge et skattekort, skal du dog selv oprette det i TastSelv på www.skat.dk.

Du skal selv sørge for, at skattekortet til enhver tid er korrekt, dvs. er beregnet ud fra din aktuelle situation herunder din løn og eventuelle fradrag for eksempelvis renter og befordringsudgifter.

Sørg for, at dit hovedkort kun bliver brugt ét sted. Alle andre skal bruge dit bikort.

Om hovedkortet

Dit hovedkort består af din trækprocent og det beløb, du ikke skal betale skat af (dit skattefrie fradrag).Hovedkortet er en del af din forskudsopgørelse, og du finder beløbene øverst på din forskudsopgørelse.Hovedkortet kan kun bruges af én arbejdergiver eller anden udbetaler. Hvis hovedkortet bliver brugt to steder, kommer du til at betale for lidt i skat, fordi du får dit skattefrie fradrag flere gange. Fortæl din arbejdsgiver eller fx SU eller dit pensionsselskab, om de skal bruge dit hovedkort eller bikort. De får det digitalt direkte fra SKAT.

Om bikortet

Dit bikort består af din trækprocent. Du kan se din trækprocent øverst på din forskudsopgørelse. Du skal bruge bikortet, hvis du har flere arbejdsgivere, eller for eksempel både har job og får pension eller SU. Du skal vælge en hovedarbejdsgiver, som skal bruge dit hovedkort. Alle andre skal bruge dit bikort, og det skal du huske at sige til dem. De kan selv hente bikortet digitalt. Dit bikort kan bruges flere steder på samme tid.

Om frikortet

I 2013 er personfradraget 31.500 kr. for unge under 18 år og 42.000 for alle over 18 år. De fleste kan tjene lidt mere end det, inden de skal betale skat. Hvor meget du kan tjene, før du skal betale skat, afhænger for eksempel af din kommuneskat. Du skal derfor se beløbet på dit eget frikort. Du skal først begynde at betale skat, når din samlede løn inklusiv for eksempel SU på et år overstiger det beløb. Du skal dog betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent af hele din løn, også selv om du har frikort. Når dit frikort er brugt, bruger din arbejdsgiver automatisk din trækprocent (bikort) i stedet.

Links

Læs mere om emnet på skat.dk

Kontakt

KFUM’S Sociale arbejde

Hovedkontoret

Højskolevej 3

5500 Middelfart

Ung økonomi er en del af