23. jan 2020

Kan du få indskudslån ved kommunen?

Skal du flytte, men har ikke råd til et indskud? Måske kan du låne det af kommunen. Læs mere her
I nogle tilfælde kan du låne penge af din kommune til at dække et indskud. Læs med her, for at se om det gælder for dig

Klar til at flytte.. eller?

Hvis du skal flytte ind i en almen nyttig bolig, dvs. en bolig i en boligforening, kan du låne penge til indskuddet i boligen, af din kommune.

Søg online om indskudslån her: https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=5d86ddbd-efd8-425b-87ff-752e85b24619&PageId=90220938-b957-485f-bd23-f73c05b649c1

Hvis det er en ungdomsbolig, skal boligen have eget køkken, for at man kan få et indskudslån.

Kommunen har som udgangspunkt PLIGT til at låne dig til indskuddet, hvis husstandens (dvs. alle der skal bo i boligen) indtægter er under et vist beløb, beløbsgrænserne er her:

Hvis du flytter i en lejlighed:

- Alle dem, der skal bo i boligen må til sammen max tjene: 219.694 kr. (2013) om året.

- Hvis der også skal bo børn, skal man lægge 38.600 kr. (2013) til hustandsindtægten, for hvert barn-dog max for 4 børn.

 Hvis du flytter i et enkeltværelse:

- Alle dem der skal bo i boligen må til sammen max tjene: 149.083 kr. (2013) om året.

- Hvis der skal bo børn, skal man lægge 38.600 kr. (2013) til husstandsindtægten, for hvert barn-dog max for 4 børn

Et lille eksempel:

Jeg har en indkomst på i alt 118.000 kr. om året. Jeg skal flytte sammen med min kæreste, som har en indkomst på i alt 129.000 kr. om året. Han har et barn, som skal bo sammen med os.

Vores samlede husstandsindtægt er på: 118.000 kr. (min) + 129.000 kr. (kærestens)=  247.000 kr. For at få indskudslån må vi max tjene til sammen: 219.694 kr. + 38.600 kr. (for barnet)=258.294 kr.

Kommune har pligt til at låne os til indskud, fordi vores hustandsindtægt på 247.000 kr. er mindre en beløbsgrænsen på 258.294 kr.

DOG er der undtagelser fra kommunens pligt.

UNDTAGELSER TIL PLIGTEN TIL AT GIVE DIG ET INDSKUDSLÅN

 Selvom din indtægt er under beløbsgrænsen.

- Hvis du ikke har betalt et gammelt indskudslån tilbage, kan kommunen give dig ”nej” til et nyt.

- Hvis du kun for en kort tid, har en indkomst under beløbsgrænserne, men normalt tjener godt.

- Huslejen er for stor set i forhold til din indtægt – huslejen skal reelt være over 50 % af din indtægt.

- Hvis du har formue.

- Hvis du har en god nok bolig i samme område/kommune allerede nu.

Bofællesskab eller ”dele lejlighed”:

For unge der bor i en ”dele lejlighed”/bofællesskab i en almennyttig boligforening og er uddannelsessøgende, er der nogle særlige regler for indskudslån.  

Ud over almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til handicappede. 

DIN INDTÆGT ER STØRRE END BELØBSGRÆNSEN, hvad så? 

Kommune kan vælge at låne dig til indskuddet, selvom din indtægt er højere end nævnt ovenfor. Det er kommunen selv der vælger om den vil låne dig pengene. 

Hvor stort er lånet?  

Lånet dækker hele indskudsbeløbet.  

Tilbagebetaling: 

Du skal begynde, at betale lånet tilbage, når der er gået 5 år, fra du fik lånet.  

Du har 10 år til at betale lånet tilbage, hvis det var til en lejlighed, og 5 år hvis det var til et værelse.  

Der løber renter på lånet, som varigere efter den gældende rentesats.  

Hvis du flytter, får kommunen det der er tilbage af indskuddet, efter istandsættelsen af boligen, direkte fra boligforeningen, og resten af lånet skal du stadig betale tilbage. 

Yderligere spørgsmål eller brug for hjælp? 

Kontakt os her på siden eller kontakt din kommune. 

(læs mere om ”hvad er en almennyttig bolig” på: http://mbbl.dk/bolig/almene-boliger/hvad-er-almene-boliger.)

 

Kontakt

KFUM’S Sociale arbejde

Hovedkontoret

Højskolevej 3

5500 Middelfart

Ung økonomi er en del af