23. jan 2020

Kan jeg få boligstøtte?

Boligstøtte kan være en kæmpe hjælp til økonomien
Hvis du er berettiget til boligstøtte kan det være en kæmpe hjælp til din økonomi. Se her hvordan du får boligstøtte.

Der er kun én person i husstanden, der kan søge og få boligstøtte. Som enlig kan du få op til 15% af husleje i boligstøtte. Børnefamilier og pensionister endnu mere. Boligstøtte er skattefri. 

Hvis du er berettiget til boligstøtte kan det være en kæmpe hjælp til din økonomi.

Vidste du at du blandt andet kan få boligstøtte, hvis du bor i lejelejlighed med eget køkken eller hvis du er beboer i et kollektivt bofællesskab? Både kontanthjælpsmodtagere, lønmodtagere, pensionister, modtagere af dagpenge og andre kan få boligstøtte. Du kan også få det, hvis du er førtidspensionist og fik det tilkendt efter den 1. januar 2003. Hvordan udregnes boligstøtten? Når din boligstøtte beregnes, afhænger støttens størrelse af følgende:

- Hele husstandens indkomst og formue

- Antal børn

- Huslejens størrelse

- Boligens areal

Hvordan beregnes støtten?

Husstandens indkomst beregnes ved at lægge alle indtægter sammen som f.eks. løn, dagpenge, efterløn, førtidspension, folkepension, kontanthjælp, ægtefællebidrag, børnebidrag, selvstændig erhvervsindkomst, privat pension, renteindtægt og aktieindkomst.

Hvis dit barn (under 18 år) tjener over kr. 19.300,- om året (år 2013), bliver deres indkomst også talt med. Huslejens størrelse og antal børn Boligstøtten udregnes også på grundlag af, hvor meget huslejen er på. Med husleje forstås den ”rene” husleje. Nogle udgifter, der ofte er en del af en husleje som f.eks. varme, tv pakker, bliver ikke ”regnet” med i størrelsen på din husleje. Hvis du derimod har udgifter udover huslejen som f.eks. vand, vedligeholdelse, varme med el eller gas, kollektiv fjernvarme eller naturgas, kan du få ekstra tilskud.

Boligstøtten beregnes alt efter, hvor stor din husleje er, indtil en hvis grænse. Hvis din månedlige husleje overstiger 5.217,-, får du kun boligstøtte indtil de kr. 5.217,-, medmindre du har børn (år 2013). Hvis du har børn øges max. huslejen med:

- 1 barn: 5 pct.

- 2 børn: 10 pct.

- 3 børn: 15 pct.

- Flere børn: 20 pct.

Selv om du har en højere husleje, kan du stadigt få boligstøtte. Men bare ikke mere, end hvad der vurderes som en rimelig husleje. Du kan kun få tilskud til et bestemt antal kvadratmeter pr. person. Hvis du bor alene, kan du max. få tilskud for 65 m². Hvis der bor flere i samme husstand tæller de øvrige beboere for 20 m² hver. Så bor i to sammen i en 120 m² stor lejlighed, kan du kun få tilskud for de 85 m² (65+20). De resterende 35 m² er der ikke tilskud til.

Kan man få boligstøtte med tilbagevirkende kraft? Nej, det kan man ikke.

Bemærk! Det er vigtigt at oplyse Udbetaling Danmark, når din situation ændrer sig vedr. betingelserne for boligstøtte. Det er så dumt og ærgerligt at få et kæmpe girokort med krav om tilbagebetaling, fordi der er registeret flere beboere, end du har oplyst eller lignende. Hvis i bor flere sammen og du får boligstøtte, hæfter alle de voksne for tilbagebetaling af boligstøtte, hvis du har fået for meget udbetalt. Derfor er det vigtigt at kontakte Udbetaling Danmark, hvis:

- Der er kommet flere beboere i boligen

- huslejen er ændret

- boligens størrelse er ændret

- dit barn er fyldt 18 år

- din indkomst eller formue er ændret

- du er flyttet.


Via dette link kan du læse mere om boligstøtte og teste om du er berettiget til at få det.

https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-standardside.aspx

 

Kontakt

KFUM’S Sociale arbejde

Hovedkontoret

Højskolevej 3

5500 Middelfart

Ung økonomi er en del af